Număr de contact +40766770686 / +40769096091

Documente utile

<html> <head> <title></title> </head> <body> <p style="margin-left:0px; margin-right:4.25pt; text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:12pt"><strong><span style="color:black">CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII DE CALĂTORIE</span></strong></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black"><span style="font-size:12pt">Nr. <strong>_____________</strong>din data de___________</span></span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong> </strong></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong> </strong></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Încheiat astăzi, ________________</span></span></strong><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">, </span></span></strong><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">între:</span></span></strong></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong> </strong></span></span></p> <p style="margin-left:54pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">I.  </span></span></strong><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">PĂRȚILE CONTRACTANTE</span></span></strong></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"> </span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Societatea </span></span><strong>PLANNING TRAVEL PROFESSIONALS SRL</strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">,</span></span> <span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">Agenţia de turism: <strong>123Travel</strong> – mai mult decat o vacanta,</span></span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black"> persoană juridică de drept român, având sediul social </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">social în Brasov, Str. Agriselor nr. 15, Birou 1A, jud. Brasov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. </span></span>J8/1108/2011<span style="font-size:10pt"><span style="color:black">, C.U.I. 28698516, titulară a Licenței de Turism nr. 1445/13.03.2019, </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">telefon <strong>0766 770 686 </strong>, e-mail</span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">:</span></span> <span style="font-size:10pt"><span style="color:black">office</span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">@123travel.ro,</span></span> <span style="font-size:10pt"><span style="color:black">reprezentată legal prin <strong>Dna. Valentina Iordache</strong>, Administrator<strong>, </strong>în calitate de <strong>Agenție organizatoare/ Organizator</strong>,</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:18pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">și</span></span> </span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">Turistul/Reprezentantul Turistului, domnul/doamna_____________________ domiciliat/ domiciliată în______________________________, telefon ___________________ posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate _____________________ , CNP /CIF _________________ </span></span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">E-mail _________________;</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><em><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Au convenit încheierea prezentului Contract, în conformitate cu Ordinul Ministrului Turismului nr. 1387/2015 și Ordonanța nr. 2/2018, având următoarele clauze:</span></span></em></span></span></p> <p style="margin-left:54pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">II.</span></span></strong><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black"> OBIECTUL CONTRACTULUI</span></span></strong></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 1. </span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenția organizatoare a pachetului de servicii de călătorie înscris în voucher, bilet de odihnă tratament, bilet de excursie, bon de comanda, alt înscris anexat prezentului contract și eliberarea documentelor de plată și călătorie.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:46.35pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Symbol"><span style="color:black">·</span></span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Pachetul de servicii de călătorie este organizat de către 123Travel – mai mult decat o vacanta în calitate de Agenție organizatoare;</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">În cazul neconfirmarii serviciilor (cazare, transport etc), agenția organizatoare va oferi călătorului o variantă alternativă sau va returna integral avansul. </span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"> </span></span></p> <p style="margin-left:54pt; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">III.            </span></span></strong><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI</span></span></strong></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 3. </span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situații:</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:46pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">a)     </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">în momentul semnării lui de către călător sau prin acceptarea condițiilor contractuale de servicii de călătorie, inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin mijloace electronice;</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:46pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">b)    </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">în momentul în care călătorul primește confirmarea scrisă a rezervării de la Agenția  organizatoare, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comandă. Este responsabilitatea agenției organizatoare de a informa călătorul, prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.), dac</span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">ă </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de servicii de călătorie, Agenția organizatoare, prin Interemdiar, poate solicita un avans de pâna </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">la 100% din pretu</span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">l pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în func</span></span><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Arial"><span style="color:black">ț<span style="font-family:Arial">ie</span></span></span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black"> de data la care călătorul solicită serviciile.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 4. </span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">În cazul în care conținutul bonului de comandă diferă de conținutul confirmării călătoriei primite în scris de la Agenția organizatoare, prin Intermediar, sau dacă această confirmare nu s-a făcut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, călătorul poate considera că serviciul de călătorie nu a fost rezervat și are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 6.</span></span></strong> <span style="font-size:10pt"><span style="color:black">În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziția călătorului sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul agenției organizatoare/intermediare sau alte mijloace de comunicare electronică (e-mail, fax, etc.), obligația de informare a călătorului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informații în oricare dintre documentele de călătorie furnizate de Agenția organizatoare, nefiind necesară încheierea în forma scrisă a contractului de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, respectiv dacă contractul prezentat călătorului în modalitățile prevăzute mai sus, conține informațiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 republicată privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie. Informațiile și fotografiile prezentate în cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare prezintă și ilustrează stilul hotelului, caracteristicile generale ale camerelor, imaginile fiind orientative și au caracter informativ. Camera primită de călător poate să nu corespundă în toate cazurile cu fotografia din cataloage, oferte speciale, site-uri, materiale publicitare.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 7. </span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black"> Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii de călătorie înscris în documentele de călătorie.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:54pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">IV.            </span></span></strong><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">PREȚUL CONTRACTULUI ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ</span></span></strong></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 8. </span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Prețul contractului este de <strong>___________</strong> și se compune din costul serviciilor de călătorie efective, comisionul Agenției și TVA. Dacă prețul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comandă, alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziția călătorului, site-ul Agenției organizatoare sau Agenției intermediare, alte mijloace de comunicare electronică și sau pe factură.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 9</span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">. <strong>Modalități de plată a prețului</strong>:</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black"><strong>      9.1.</strong> La încheierea contractului se percepe un avans de__________ din prețul stabilit sau, după caz, plata integrală a contravalorii pachetului de servicii de călătorie.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">         <strong>9.2.</strong> În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face astfel:</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black"> a) pentru serviciile de călătorie care necesită confirmare din partea Agenției organizatoare, conform termenelor de plată comunicate de Agenția organizatoare în scris prin bonul de comandă sau alte mijloace de comunicare;</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">b) pentru serviciile de călătorie care nu necesită confirmare din partea Agenției organizatoare, conform contract, bon de comanda , etc.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 10. </span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Plata serviciilor de călătorie externe aferente contractului se poate efectua într-o singură monedă, în valută specificată în contract sau în RON la cursul de referință comunicat de agentie.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:54pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">V.</span></span></strong><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">       DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE AGENȚIEI</span></span></strong></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 11. </span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">În cazul modificării uneia dintre prevederile esențiale ale contractului, cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unității de cazare, Agenția organizatoare, are obligația de a informa călătorul cu cel puțin 20 zile înainte de data începerii călătoriei.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 12. </span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">În cazul achiziționării unui pachet de servicii de călătorie având în componență și asigurarea transportului pe cale aeriană, Transportatorul Aerian, fără a cere acordul agenției organizatoare are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenția organizatoare nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul de călătorie. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste călătorii conform Regulamentului Parlamentului European nr. 261/2004 implementat prin H.G. nr. 1912/2006. Orice problemă privind operarea zborului și acțiunile adiacente acestuia intră sub componența și responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager și transportator.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 13. </span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">În cazul achiziționării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica din motive ce țin de siguranța navigării, numărul cabinei și locația acesteia pe punți (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupă sau spre prova, etc.) dar cu o cabină de aceeași categorie ca cea rezervată inițial, caz în care călătorul nu va fi despăgubit în nici un mod având în vedere că este vorba de același tip de cabină ca și cel rezervat. Ulterior, destul de frecvent și prin simetrie, linia de croazieră poate modifica categoria cabinei cu o cabină superioară ca și cea rezervată inițial (cabina exterioară/balcon în loc de cabină interioră, suită în loc de balcon, etc.) operație denumită upgrade, caz în care călătorul nu trebuie să plătească diferența de categorie, fiind un bonus din partea liniei.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 14. </span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Agenția organizatoare poate modifica prețul contractului, în sensul majorării sau micșorării, după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau micșorărilor de preț ale contractului și numai dacă modificarea are loc ca urmare a schimbărilor legate de:</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:46pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">a)     </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">prețul transportului de pasageri care rezultă din costul carburanților sau al altor surse de energie;</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:46pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">b)    </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract, impuse de păți terțe care nu sunt direct implicate în executarea pachetului, inclusiv taxele de călătorie, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi și aeroporturi;</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:46pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">c)     </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 15. </span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Indiferent de valoarea sa, o creștere de preț este posibilă numai dacă agenția organizatoare, prin Intermediar, trimite călătorului o notificare clară și inteligibilă privind această creștere însoțită de o justificare a creșterii respective și de un calcul, pe un suport durabil, cu cel puțin 20 de zile înainte de începerea executării pachetului de servicii de călătorie. Prețurile stabilite în contract nu pot fi majorate în niciun caz în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 16</span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">. În situația reducerii costurilor prevăzute la art. 14, lit. a) – c), după încheierea contractului, însă anterior începerii executării pachetului de servicii de călătorie, călătorul are dreptul la o reducere de preț corespunzătoare scăderii costurilor.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 17. </span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Agenția organizatoare este răspunzătoare de executarea serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, indiferent dacă aceste servicii urmează să fie furnizate de agenția organizatoare sau  alți furnizori/prestatori de servicii, cu excepția următoarelor cazuri:</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:46pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">a)     </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin contract se datorează călătorului;</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:46pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">b)    </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forță majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenția organizatoare, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparații pe drumurile publice, neîndeplinirea grupului minim urmare a unor renunțări de ultimă oră sau a neobținerii vizelor de către toți participanții. Agenția organizatoare nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate călătorului ca urmare a întârzierii curselor (inclusiv charter) a pierderii de bagaje și a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:46pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">c)     </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unui terț care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligațiilor au un caracter imprevizibil și inevitabil.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 18. </span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Agenția organizatoare are obligația să furnizeze, în scris călătorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice (e-mail, fax, sms, etc.) cu 3 zile înainte de data plecării, următoarele informații:</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:46pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">a)     </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">orarele, locurile escalelor și legăturile, precum și, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de călător în fiecare dintre mijloacele de transport incluse;</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:46pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">b)    </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon și de fax, adrese e-mail ale reprezentanței locale a organizatorului ori, în lipsa acesteia , un număr de apel de urgența care să îi permită contractarea organizatorului și/sau a intermediarului;</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:46pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">c)     </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">pentru călătoriile minorilor neînsoțiți de părinți, informații care să permită părinților stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:46pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">d)    </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">obligațiile călătorului prevăzute la pct. VI din prezentul contract.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 19.</span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black"> Agenția organizatoare, acordă asistență adecvată fără întârzieri nejustificate călătorului aflat în dificultate, în cazul situațiilor de forță majoră sau a unui eveniment pe care agenția organizatoare, cu tot efortul depus, nu îl putea prevedea sau evita, în special cu privire la:</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:46pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">a)     </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">furnizarea de informații </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">corespunzătoare privind serviciile de sănătate, autoritățile locale și asistență consulară;</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:46pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">b)    </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">efectuarea comunic</span></span><span style="font-size:13.3333px"><span style="color:#000000">ărilor</span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black"> la distanță și sprijinirea călătorului în găsirea unor servicii de călătorie alternative.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 20. </span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Agenția organizatoare,  are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistență în cazul în care călătorul este cel care a provocat situația de dificultate în mod intenționat sau din propria neglijență. Comisionul nu depășește în niciun caz costurile efective suportate de către Agenția organizatoare.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 21. </span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">În cazul în care, după începerea călătoriei, o parte importantă din serviciile de călătorie prevăzute în contract nu este realizată sau Agenția organizatoare constată că nu le putea realiza, aceasta este obligată:</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:46pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">a)     </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">să ofere călătorului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea prețului, respectiv serviciile de călătorie oferite să fie de aceeași calitate și cantitate;</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:46pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">b)    </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">să restituie călătorului sumele ce reprezintă diferența dintre serviciile de călătorie achitate și cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:46pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">c)     </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">în cazul în care nu pot fi oferite călătorului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al călătorului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta și, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:54pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">VI.            </span></span></strong><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE TURISTULUI</span></span></strong></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 22. </span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">În cazul în care călătorul nu poate să participe la călătoria turistică independent de motivele care stau la baza imposibilității de participare, acesta poate să cesioneze contractul unei terțe persoane care îndeplinește toate condițiile aplicabile pachetului de servicii de călătorie contractat, cu obligația de a anunța în scris Agenția organizatoare, prin Intermediar, cu cel puțin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz, între călătorul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terța persoană (cesionarul) și agenția organizatoare (contractant cedat), urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de călătorie contractate și cesionate. </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine, dup</span></span><span style="font-size:13.3333px"><span style="color:#000000">ă </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">caz, fie cedentului, fie cesionarului, și niciodată agenției de turism (debitorului cedat). Călătorul care cedează pachetul său de servicii, precum și cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata prețului călătoriei și a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 23. </span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">În cazul sejururilor de odihnă și/sau de tratament cu locul de desfășurare în România, călătorul are obligația să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regulă, la ora 18:00 a zilei de intrare și se termină, de regulă, la ora 12:00 a zilei de ieșire înscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă și/sau tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spa</span></span><span style="font-size:13.3333px"><span style="color:#000000">țiilor</span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black"> de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a călătorului.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 24</span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">. În cazul în care prețurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 8%, indiferent din motivele majorării, călătorul poate:</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:46pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">a)     </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Să accepte modificarea propusă; sau</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:46pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">b)    </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Să rezilieze contractul, fără a plăti vreo penalitate de reziliere.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 25.</span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black"> În cazul în care se reziliază prezetul contract, călătorul poate accepta un pachet de substituire, atunci cand acesta este oferit de Agenția organizatoare, dacă este posibil, de o calitate echivalentă sau superioară. Călătorul este obligat să comunice Agenției organizatoare, în termen de 5 zile de la primirea înștiințării prevăzute la art. 11 privind modificarea prevederilor esențiale ale contractului sau în timp util înainte de începerea călătoriei, în cazul în care se aplică clauzele prevăzute la art. 17, lit. b) și c), hotărârea sa de a opta pentru:</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:46pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">a)     </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Rezilierea/denunțarea unilaterală a contractului fără plata penalităților; sau</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:46pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">b)    </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Acceptarea noilor condițiile ale contractului.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 26.</span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black"> În cazul în care călătorul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări în condițiile art. 11, se consideră că toate modificările au fost acceptate și călătorul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 27. </span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">În cazul în care călătorul reziliază/denunță unilateral contractul în temeiul art. 25, teza a II – a sau Agenția organizatoare anulează călătoria înaintea datei de plecare, călătorul are dreptul:</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:46pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">a)     </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Să accepte, la același preț, un alt pachet de servicii de călătorie de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenția organizatoare, prin Intermediar;</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:46pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">b)    </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Să accepte un pachet de servicii de călătorie de calitate inferioară propus de Agenția organizatoare, prin Intermediar, cu rambursarea imediată a diferenței de preț, în sensul rambursării diferenței de preț dintre cele două pachete de servicii de călătorie, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:46pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">c)     </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 28.</span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black"> În toate cazurile menționate la art. 27, călătorul are dreptul să solicite Agenției organizatoare și o despăgubire, al cărui cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părților sau în baza unei hotărâri judecătorești definitive pronunțate de o instanță de judecată competentă potrivit legii, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului inițial, cu excepția cazurilor în care:</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:46.35pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">a)     </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">anularea s-a făcut din cauza nerealizării numărului minim de persoane menționat în contract / anexele acestuia, iar Agenția organizatoare,  a informat în scris călătorul cu cel puțin:</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:92.35pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">(i)         </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">20 de zile înainte de începerea executării pachetului de servicii, în cazul călătoriilor care durează mai mult de șase zile;</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:92.35pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">(ii)       </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">7 zile înainte de începerea executării pachetului de servicii, în cazul călătoriilor care durează mai puțin de șase zile;</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:92.35pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">(iii)      </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">48 de ore înainte de începerea executării pachetului de servicii, în cazul călătoriilor care durează mai puțin de două zile.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:46.35pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">b)    </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">anularea s-a datorat unui caz de forță majoră (circumstanțe imprevizibile, independente de voința celui care le invocă și ale căror consecințe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unității de cazare) sau unor cauze dintre cele prevăzute la art. 19 lit. b);</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:46.35pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">c)     </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">anularea s-a făcut din vina călătorului.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 29. </span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Călătorul are dreptul să rezilieze/denunțe unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care încetarea îi este imputabilă este obligat să despăgubească Agenția organizatoare pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor pct. VII din prezentul contract, cu excepția cazurilor de forță majoră definite conform legii. Despăgubirea se poate ridica la maximul prețului pachetului de servicii contractat.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 30.</span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black"> În cazul în care călătorul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat inițial și achitat, responsabilitatea financiară a renunțării îi aparține. Agenția organizatoare va rezolva cerințele călătorului în limita posibilităților, eventualele diferențe de preț urmând a fi suportate de către călător. Dacă călătorul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denunțarea unilaterală a contractului, cu aplicarea penalităților prevăzute la cap. VII la momentul respectiv și încheierea unui nou contract.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 31.</span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black"> Călătorul este obligat să achite la recepția unității hoteliere taxa de stațiune, taxa de salubritate, precum și alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenție.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 32.</span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black"> Călătorul este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere actele sale de identitate, precum și documentul de călătorie eliberat de Agenția organizatoare (voucher, bilet de odihnă și/sau de tratament etc.), în vederea acordării serviciilor de călătorie. În cazul în care călătorul beneficiază de bilete de odihnă și tratament, este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie și dovada plății contribuțiilor pentru asigurări sociale, la zi.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 33. </span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Călătorul ia la cunoștință că serviciile pe care le achiziționează fără ca acestea să facă parte din prezentul contract sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislația țării de destinație, iar agenția nu are nicio responsabilitate asupra prestațiilor în cauză.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 34.</span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black"> Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către călător a unor formalități suplimentare (de exemplu, călătoria împreuna cu minori, situația în care numele călătorului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obliga</span></span><span style="font-size:13.3333px"><span style="color:#000000">ția</span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black"> de a îndeplini toate cerin</span></span><span style="font-size:13.3333px"><span style="color:#000000">țele</span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black"> legale. Pentru o informare optimă, Agenția organizatoare recomandă și consultarea site-ului Poliției de Frontieră. În cazul în care călătorul nu își respectă obligația de a se informa cu privire la formalitățile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenției organizatoare (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoțește sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Agenția organizatoare este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilității efectuării călătoriei.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 35. </span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Călătorul are obligația de a contacta Agenția intermediară cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare, etc.).</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 36. </span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de călători, condițiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 37.</span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black"> Călătorul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel și bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar și potrivit destinației lor. Agenția organizatoare nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de călător ca urmare a nerespectării acestui articol.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 38. </span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Călătorul are obliga</span></span><span style="font-size:13.3333px"><span style="color:#000000">ția</span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black"> să respecte locul, data și ora plecării atât la dus, cât și la întors, precum și locurile, datele și orele stabilite pe parcursul programului de călătorie contractat. Toate cheltuielile și daunele produse ca urmare a nerespectării de către călător a prevederilor privind locurile de întâlnire și orarele vor fi suportate de către acesta.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 39. </span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">În cazul în care călătorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii de călătorie refuză să se mai întoarcă în România și autoritățile din țara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, călătorul respectiv are obligația de a suporta toate aceste cheltuieli.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:54pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">VII.          </span></span></strong><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">RENUNȚĂRI, PENALIZĂRI, DESPĂGUBIRI</span></span></strong></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 40. </span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">În cazul în care călătorul renunță din vina sa la pachetul de servicii de călătorie care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenției organizatoare penalizări după cum urmează:</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:46pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333">a)    <span style="font-size:10.5pt"><span style="background-color:white"><span style="color:#333333">50 % </span></span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">dacă anularea se face cu mai mult de 90 de zile calendaristice înainte de data plecării;</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:46pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">b)    </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">85% dacă anularea se face în intervalul 90 - 45 de zile calendaristice înainte de data plecării;</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:46pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">c)     </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">100% dacă anularea se face într-un interval mai mic de 45 zile calendaristice înainte de data plecării (ori în ziua plecării)</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 41. </span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">În cazul în care călătorul care a contractat un pachet de servicii de călătorie cu Agenția organizatoare, și a achitat un avans, nu se prezinta în termenul specificat în bonul de comandă sau în termenul comunicat în scris pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se considera reziliat de drept, iar Agenția organizatoare are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul călătorului cu reținerea penalizărilor la art. 40.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 42. </span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Călătorul trebuie să depună în scris cererea de renunțare la pachetul de servicii de călătorie la Agenția intermediară la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunțare nu este luată în considerare.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 43.</span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black"> Agenția organizatoare nu răspunde în situații de grevă, conflicte politice și război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internațional, precum și în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situații care nu sunt imputabile niciunei părți se consideră situații de forță majoră și exonerează de răspundere Agenția organizatoare și sau intermediară.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 44. </span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Toate sumele menționate în prezentul capitol se vor reține de către Agenția intermediară, în numele și pe seama Agenției organizatoare, din avansul sau prețul total al pachetului de servicii de călătorie achitat de călător, fără a fi necesară intervenția instanțelor de judecată.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:54pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">VIII.         </span></span></strong><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">RECLAMAȚII</span></span></strong></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 45.</span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black"> În cazul în care călătorul este nemulțumit de serviciile de călătorie primite, acesta are obligația de a întocmi o sesizare în scris la fa</span></span><span style="font-size:13.3333px"><span style="color:#000000">ța</span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black"> locului, clar și explicit, cu privire la deficiențele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii de călătorie contractat, ce se va transmite prompt reprezentantului Agenției organizatoare:</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Datele de contact ale Agenției organizatoare pentru asistență:</span></span></strong></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Telefon </span></span><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">0374.997.997</span></span></strong></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">E-mail: office@123travel.ro</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art</span></span></strong><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">. 46</span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">. Agenția organizatoare, va acționa imediat pentru soluționarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluționată sau este soluționată parțial, călătorul va depune la sediul Agenției o reclamație în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenția urmând ca, în termen de 30 de zile calendaristice, să comunice călătorului despăgubirile care i se cuvin, după caz.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 47.</span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black"> Dacă oricare dintre serviciile de călătorie nu se execută în conformitate cu cerințele prezentului contract, Agenția organizatoare remediază neconformitatea, cu excepția unuia din următoarele cazuri:</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:46pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">a)     </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Neconformitatea nu poate fi remediată;</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:46pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">b)    </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Remedierea implică cheltuieli disproporționate, ținând cont de anvergura neconformității și de valoarea serviciilor de călătorie afectate.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 48. </span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanțial executarea pachetului, iar Agenția organizatoare a omis să o remedieze într-un termen rezonabil stabilit de către călător, acesta poate rezilia prezentul contract fără plata unor penalități și, după caz, poate să ceară reducerea prețului și/sau despăgubiri.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 49. </span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Călătorul ia act și acceptă interdicția de a face publicitate negativă Agenției organizatoare și serviciilor prestate de acestea, fără ca procedura de înregistrare și soluționare a reclamațiilor să fie îndeplinită. Nerespectarea acestei prevederi dă dreptul Agenției să solicite instanței despăgubiri corespunzătoare prejudiciului suferit.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 50. </span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Vor fi luate în considerare numai reclamații făcute în nume personal.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:54pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">IX.            </span></span></strong><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">ASIGURĂRI</span></span></strong></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 51. </span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Călătorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilității sau falimentului Agenției organizatoare, la Societatea de Asigurare City Insurance S.A., cu sediul în Mun. Bucure</span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">şti, Bulevardul Barbu Văcărescu nr. 241A, Clădirea BVO, etaj 6, Sector 1, </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Polița de asigurare seria BN nr. 0000001176, valabilă până la data de 22.01.2020, este afișată pe pagina web a agenției de turism </span></span><a href="https://www.123travel.ro/" style="box-sizing:border-box; color:#337ab7; text-decoration:none">https://www.123travel.ro/</a>.</span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 52.</span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black"> Condițiile în care călătorul va fi despăgubit de către societatea se asigurare sunt:</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:39.25pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">a)     </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">În cazul în care Agenția organizatoare nu efectueaz</span></span><span style="font-size:13.3333px"><span style="color:#000000">ă </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">repatrierea călătorului, acesta are obligația de a anun</span></span><span style="font-size:13.3333px"><span style="color:#000000">ța</span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black"> imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În aceast</span></span><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Arial"><span style="color:black">ă </span></span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">situație societatea de asigurare nu are obligația de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa după întoarcerea călătorului în România, în condițiile poliței de asigurare încheiate între Agenția organizatoare și societatea de asigurare;</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:39.25pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">b)    </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">În cazul în care Calatorul solicită Agenției organizatoare contravaloarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenția organizatoare prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Călătorul are obligația să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Călătorul poate solicita Agenției organizatoare rambursarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii de călătorie sau de la data repatrierii;</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:39.25pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">c)     </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Călătorul are obligația de a notifica societății de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agenției organizatoare privind rambursarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la pct. b);</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:39.25pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">d)    </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agenția organizatoare, călătorie nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:39.25pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">e)     </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, călătorul are obligația de a transmite societății de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoțită de documentele justificative.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:53.4pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Documentele justificative constau în principal în:</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:53.4pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">(i) </span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">contractul de comercializare a pachetului de servicii de călătorie;</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:53.4pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">(ii) </span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">confirm</span></span><span style="font-size:13.3333px"><span style="color:#000000">ările</span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black"> de primire precizate la art. 51</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:53.4pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">(iii) </span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanțe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de călător;</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:53.4pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">(iv) </span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">fotocopiile de pe documentele de transport și cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:53.4pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Societatea de asigurare are dreptul să solicite călătorului și alte documente justificative.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:39.25pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">f)     </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Despăgubirea nu poate depăși suma achitată de călător în contractul de comercializare a pachetului de servicii de călătorie și nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:39.25pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">g)     </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la călător.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:39.25pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">h)     </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">În cazul în care, după plata desp</span></span><span style="font-size:13.3333px"><span style="color:#000000">ăg</span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">ubirii, Agenția organizatoare plătește debitul către călător, acesta are obligația de a restitui asiguratorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenția organizatoare a sumelor reprezentând debitul.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:39.25pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">i)</span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">    Facultativ, călătorul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistență care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinație ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Agenția organizatoare recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalități de anulare. Călătorul se poate informa în agenție despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată în agenția unde acesta a achiziționat pachetul de servicii de călătorie;</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:39.25pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">j)     </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Agenția nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligațiilor stipulate în polițele de asigurare contractate prin intermediul Agenției, deoarece aceasta este doar intermediar între călător și asigurat.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:54pt; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">X.</span></span></strong><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">         PROCEDURA DE SOLUȚIONARE ALTERNATIVĂ A LITIGIILOR (“SAL”)</span></span></strong></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 53.</span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black"> Soluționarea alternativă a litigiilor (”SAL”) reprezintă un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se oferă posibilitatea de soluționare a litigiilor pe care le pot avea cu comercianții, atunci când se confruntă cu o problemă legată de achiziționarea unui produs sau serviciu.<br /> Astfel, reclamațiile împotriva comercianților sunt prezentate voluntar de către consumatori, urmând a fi soluționate într-un mod independent, imparțial, transparent, rapid și echitabil.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 54.</span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">  Direcția de soluționare alternativă a litigiilor (Direcția SAL) din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (</span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">”</span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">ANPC</span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">”</span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">), are competența să soluționeze alternativ litigii naționale și transfrontaliere izvorâte din contractele de vânzări sau din contractele de prestări servicii încheiate cu un comerciant care desfășoară activități în România, în sectoarele de activitate în care ANPC este competentă.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 55.</span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black"> Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL, și legislația aplicabilă poate fi consultată aici - </span></span><a href="http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal" style="box-sizing:border-box; color:#337ab7; text-decoration:none"><span style="font-size:10pt">http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal</span></a><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"> </span></span></p> <p style="margin-left:53.85pt; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">XI.            </span></span></strong><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">DISPOZIȚII FINALE</span></span></strong></span></span></p> <p style="margin-left:53.85pt; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong> </strong></span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 56.</span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black"> Contractul împreuna cu termenii și condițiile generale au fost încheiate în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"> </span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 57.</span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">  Comercializarea pachetelor de servicii de călătorie se va face în conformitate cu termenii și condițiile generale și cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2018.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 58.</span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black"> Agenția recomandă încheierea unei asigurări storno pentru a acoperi eventualele penalități de anulare; călătorii se pot informa în agenție despre cazurile acoperite de asigurarea storno. Asigurarea se va încheia și achita la momentul semnării contractului de comercializare a pachetului de servicii de călătorie și plata avansului pachetului, fiind valabilă de la data încheierii și până în ziua plecării.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 59. </span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Călătorul declară că a fost informat în mod expres de către Agenția intermediară, respectiv a luat cunoștință și este de acord cu POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL a Agenției organizatoare, în contextul intrării în vigoare a Regulamentului European privind protecția datelor nr. 679/2016 (“GDPR”). Prin semnarea contractului, călătorul declară în mod expres și este de acord inclusiv cu datele sale cu caracter personal să fie transferate către </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">parteneri din țări terțe, respectiv din afara spațiului european sau din afara spațiului economic european, doar în scopul realizării obiectului prezentului Contract, respectiv în vederea achiziționării serviciilor de călătorie menționate Art. 1.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 60.</span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black"> Călătorul declară că Agenția l-a informat complet cu privire la condițiile generale de Comercializare a pachetelor de servicii de călătorie în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2018. Prin semnarea prezentului contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii de călătorie, inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin telefon sau mijloace electronice, călătorul își exprimă acordul și luarea la cunoștință cu privire la condițiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, în conformitate cu oferta Agenției organizatoare.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 61.</span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">  Călătorul declară că Agentia organizatoare, prin Intermediar, l-a informat în prealabil cu privire la situația generală a țării de destinație, iar călătorul și-a asumat răspunderea de a verifica alertele de călătorie la </span></span><a href="http://www.mae.ro/travel-alerts" style="box-sizing:border-box; color:#337ab7; text-decoration:none"><span style="font-size:10pt">www.mae.ro/travel-alerts</span></a><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 62.</span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black"> Clauzele din prezentul contract au aplicabilitate generală, iar în situația în care, în cadrul anexelor, există termeni și condiții specifice anumitor servicii de călătorie, respectivele condiții vor prevala față de clauzele acestui contract.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Art. 63.</span></span></strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black"> Litigiile care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă vor fi soluționate pe cale judecătorească, instanța competentă fiind Judecătoria Brasov. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333"> </span></span></p> <table cellspacing="0" class="mce-item-table" style="-webkit-text-stroke-width:0px; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; border:1px dashed #bbbbbb; box-sizing:border-box; color:#333333"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center; width:643px"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Agenția</span></span></strong></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">123TRAVEL - mai mult decat o vacanta</span></span></strong></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"> </p> </td> <td style="text-align:center; width:643px"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:10pt"><span style="color:black">Turistul</span></span></strong></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"> </p> </td> </tr> </tbody> </table> </body> </html>